IGLESIA DE SANTA MARÍA DA ATALAIA EN LAXEDentro do núcleo urbano, nun alto sobre o mesmo porto, atopamos a xoia da Vila, a Igrexa de Santa María da Atalaia, asentada sobre un amplo atrio formado por altos muros de pedra sobre os que se asentaba no pasado uns canóns defensivos. A igrexa e o seu atrio funcionaron como atalaia de vixilancia e defensa contra a entrada ao porto de calquera barco ou flota sospeitosa.

De finais do século XV, esta igrexa foi ampliada, xa que nun principio só posuía a capela maior realizada no primeiro terzo do século XIII, por Dona Urraca de Moscoso por expreso desexo da súa nai Dona Juana de Castro e Lara, engadíndolle a devandita capela unha nave rectangular e anos máis tarde unha torre campanario.

Coa orientación tradicional dos templos romanos, cabeceira cara ao leste e pórtico cara ao oeste e de estilo gótico mariñeiro no seu maior parte, esta igrexa presenta un corpo composto por sinxelo muros e unha interesante decoración externa.

CASTELLANO
Dentro del núcleo urbano, en un alto sobre el mismo puerto, encontramos la joya de la Villa, la Iglesia de Santa María de la Atalaya, asentada sobre un amplio atrio formado por altos muros de piedra sobre los que se asentaba en el pasado unos cañones defensivos. La iglesia y su atrio funcionaron como atalaya de vigilancia y defensa contra la entrada al puerto de cualquier barco o flota sospechosa.
De finales del siglo XV, esta iglesia fue ampliada, ya que en un principio solo poseía la capilla mayor realizada en el primer tercio del siglo XIII, por Doña Urraca de Moscoso por expreso deseo de su madre Doña Juana de Castro y Lara, añadiéndole a dicha capilla una nave rectangular y años más tarde una torre campanario.
Con la orientación tradicional de los templos romanos, cabecera hacia el este y pórtico hacia el oeste y de estilo gótico marinero en su mayor parte, esta iglesia presenta un cuerpo compuesto por sencillo muros y una interesante decoración externa.
(Extraido de concellodelaxe.com)

No hay comentarios: