MUXIA

PANORAMICA DE MUXIA


O termo municipal de Muxía ocupa o lado sur da ría de Camariñas. Neste concello atopase cabo Touriñán, que é, xunto con Fisterra, a terra máis occidental de Galicia. Cara o interior limita cos municipios de Cee e Dumbría ao sur, e Vimianzo ao este.
Conta con 6200 habitantes que se reparten en 102 nucleos de poboacion ao largo dos seu 121 qm cuadrados

Muxía é típicamente costeira, ainda que nas suas aldeas hai unha gran riquza agricola en gandeira, e estendéndose dende o río Grande de Ponte do Porto ata o río Castro. Mariñeira por excelencia, destacan entre a súas capturas o besugo, a pescada, o congro e distintas especies de marisco, destacando os percebes. Pero tamén cumpre unha función comercial e de servizos importante, sobresaíndo a arte do encaixe.
CASTELLANO
El término municipal de Muxía ocupa el lado sur de la ría de Camariñas. En este ayuntamiento encontrara cabo Touriñán, que es, junto con Fisterra, la tierra más occidental de Galicia. Cara el interior limita con los municipios de Cee y Dumbría al sur, y Vimianzo al este.
Cuenta con 6200 habitantes que se reparten en 102 nucleos de poboacion al ancho de su 121 qm cuadrados

Muxía es típicamente costera, aunque en sus aldeas hay una gran riqueza ganadera y agricola, extendiéndose desde el río Grande de Ponte do Porto hasta el río Castro. Marinera por excelencia, destacan entre sus capturas el besugo, la merluza, el congrio y distintas especies de marisco, destacando los percebes. Pero también cumple una función comercial y de servicios importante, sobresaliendo la arte del encaje.

No hay comentarios: