CABO FISTERRA / CABO DE FINISTERRE

Faro e cruceiro de Fisterra

O cabo Fisterra converteuse nos últimos anos no segundo lugar de Galicia máis visitado polo túrismo despois da Catedral de Santiago, excedendo o medio millón de persoas. Por iso o mellor para poder apreciar a súa esencia é mellor realizar unha visita a este lugar en datas non estivais nin en festividades
Castellano
El cabo de Finisterre se ha convertido en los últimos años en el segundo lugar de Galicia más visitado por el túrismo despues de la Catedral de Santiago, sobrepasando el medio millón de personas. Por eso lo mejor para poder apreciar su esencia es mejor realizar una visita a este lugar en fechas no estivales ni en festividades

No hay comentarios: