SANTA MARÍA DAS AREAS


A igrexa de Santa María dás Areas,é a principal igrexa do concello de Fisterra, precedida por un fermoso cruceiro gótico do século XV. O templo é dunha nave e un ábside de planta rectangular, con moitas reformas e engadidos sobre a primitiva construción románica do século XII. Conserva unha fiestra románica no testero, o arco triunfal apuntado de entrada ao presbiterio e a bóveda de crucería. A porta da fachada é románica con dous pares de columnas e sinxelas arquivoltas que acubillan un tímpano liso. Diante dela consérvanse os arcos do antigo pórtico. Nun dos laterais atopamos unha porta de estilo Egas, moi raro en Galicia. No interior débese visitar a capela do Santo Cristo dá Barba Dourada (de estilo gótico do século XIV).

La iglesia de Santa María das Areas,es la principal iglesia del ayuntamiento de
Fisterra, precedida por un hermoso cruceiro gótico del siglo XV. El templo es de una nave y un ábside de planta rectangular, con muchas reformas y añadidos sobre la primitiva construcción románica del siglo XII. Conserva una ventana románica en el testero, el arco triunfal apuntado de entrada al presbiterio y la bóveda de crucería. La puerta de la fachada es románica con dos pares de columnas y sencillas arquivoltas que cobijan un tímpano liso. Delante de ella se conservan los arcos del antiguo pórtico. En uno de los laterales encontramos una puerta de estilo Egas, muy raro en Galicia. En el interior se debe visitar la capilla del Santo Cristo da Barba Dourada (de estilo gótico del siglo XIV).