DOLMEN DE PEDRACUBERTA

Un dolmen é unha construcción megalítica consistente en varias lousas (menhires) fincadas na terra en posición vertical, e unha lousa de cuberta apoiada sobre elas en posicion horizontal. Son frecuentas nas terras do norte centro e sur de Europa. Atribueselle a funcion de sepulcro.
Na costa da Morte abundan estas construcions. O máis famoso é o dolmen de Dombate no concello de Cabana. Mais no concello de Vimianzo, é donde máis abundan, e teñen unha ruta chamada "ruta dos dolmens" perfectamente sinalizada, e que merece a pena ver, porque non so disfrutaremos coa visita aos dolmens, si non que descubriremos multitud de aldeiñas, e recunchos do interior da Costa da Morte
Un dolmen es una construcción megalítica consistente en varias losas (menhires) hincadas en la tierra en posición vertical, y una losa de cubierta apoyada sobre ellas en posición horizontal. Son muy frecuentes en las tierras del norte, centro y sur de Europa. Su función atribuída suele ser la de sepulcro.en A Costa da Morte abundas estas construciones. El más famoso es el dolmen de Dombate, en el ayuntamiento de Cabana. Pero es en el ayuntamiento de Vimianzo donde más abundas estas construciones, y tienen una ruta llamada "ruta dos dolmens" perfectamente señalizada, y que merece la pena descubrir, porque no solo disfrutaremos con la visita a los dolmenes, sino que tambie descubriremos multitud de aldeas y rincones del interio de A Costa da Morte.

No hay comentarios: