TORRES DO ALLO

Ata fai pouco este pazo, un dos poucos de estilo gotico existente en Galiza, estaba en estado semirruinoso, ata que a Diputacion de A Coruña o rehabilitou, e agora e un museo que se pode visitar. Foi construido a finais do seculo XVI por Gomez de Riobóo, sobre as ruinas de un anterior que fora feito por Lope Sanchez de Moscoso y Ulloa, Conde de Altamira; e que os Reis Catolicos mandaran destruir.

Hasta hace poco este pazo, uno de los pocos de estilo gótico existente en Galicia, estaba en estado semirruinos, hasta que la Diputacion de A Coruña lo rehabilito, y ahora es un museo visitable.
Fue constuido a finales del s. XVI por Gomez de Riobóo, sobre las ruinas de uno anteriro que fuera contruido por Lope Sanchez de Moscoso y Ulloa, Conde de Altamira; construcion que los Reyes Catolicos habían mandado destruir.

No hay comentarios: