Contador de visitas

PORTO DE FISTERRA / PUERTO DE FINISTERRE

Unha de esas vilas máxicas que existían na Costa da Morte era Fisterra, o seu olor a mar e a peixe na sua lonxa é algo idescriptible o igual cunha visita o mítico faro Fisterra para ver a inmensidade do oceano e un belo anoitecer ou o monte de San Guillermo. Hoxe en día e por mor da masificacion do túrismo esta imaxe idílica esta a punto de desaparecer.

Uno de esos pueblos magicos que existian en A Costa da Morte era Finisterre, su olor a mar a pescado en su lonja es algo indescriptible al igual que una visi.ta al mítico faro para ver la inmensiad del oceano y un bello anochecer, o al monte de San Guillermo. Hoy en día y a causa de la masificacion del turismo esta imagen idílica esta a punto de desaparecer.

1 comentario:

Superkarmen dijo...

mmm.. qué preciosidad Pau!
A ver si renuevas el otro blog que está muy parado!