Contador de visitas

Ano 2008

BANTANS DO MOSQUETIN II

Ano 2013Interior dos bantans
Máis fotos dos batans 1

SAN MIGUEL DE TREOSDespois de pasar polo dolmen de Pedracuberta, seguimos cara adiante e chegamos a iglesia romanica de San Miguel de Treos de gran beleza arquitectónica e donde respirar lonxe do ruido.

Despues de pasar por el dolmen de Pedracuberta, seguimos por la carretera y llegaremos a la iglesia romanica de San Miguel de Treos de gran belleza arquitectonica y donde podremos respirar lejos del ruido

SANTO ADRIAN DE TOBANo lugar de Toba no concello de Cee temos a igrexa de Santo Adrián de estilo romanico e que celebra a sua festividade o 16 de xuño cunha romería campestre.Nos seus arreores podemos ver un tradicional cabazo e un pouco máis abaixo un area recreativa feita a partir de vellos muiños de auga restaurados

En el lugar de Toba en el ayuntamiento de Cee tenemos la iglesia de San Adrián de Toba de estilo románico y que celebra su festividad el 16 de junio con una romería campestre. En sus alrededores podemos ver un tradicional horreo y un poco más abajo un area recreativa hecha a partir de unos viejos molinos de agua restaurados.

SANTA MARÍA DAS AREAS


A igrexa de Santa María dás Areas,é a principal igrexa do concello de Fisterra, precedida por un fermoso cruceiro gótico do século XV. O templo é dunha nave e un ábside de planta rectangular, con moitas reformas e engadidos sobre a primitiva construción románica do século XII. Conserva unha fiestra románica no testero, o arco triunfal apuntado de entrada ao presbiterio e a bóveda de crucería. A porta da fachada é románica con dous pares de columnas e sinxelas arquivoltas que acubillan un tímpano liso. Diante dela consérvanse os arcos do antigo pórtico. Nun dos laterais atopamos unha porta de estilo Egas, moi raro en Galicia. No interior débese visitar a capela do Santo Cristo dá Barba Dourada (de estilo gótico do século XIV).

La iglesia de Santa María das Areas,es la principal iglesia del ayuntamiento de
Fisterra, precedida por un hermoso cruceiro gótico del siglo XV. El templo es de una nave y un ábside de planta rectangular, con muchas reformas y añadidos sobre la primitiva construcción románica del siglo XII. Conserva una ventana románica en el testero, el arco triunfal apuntado de entrada al presbiterio y la bóveda de crucería. La puerta de la fachada es románica con dos pares de columnas y sencillas arquivoltas que cobijan un tímpano liso. Delante de ella se conservan los arcos del antiguo pórtico. En uno de los laterales encontramos una puerta de estilo Egas, muy raro en Galicia. En el interior se debe visitar la capilla del Santo Cristo da Barba Dourada (de estilo gótico del siglo XIV).