Contador de visitas

MORAIME

A igrexa de San Xiao de Moraime é un edificio románico do século XII, de planta basilical con tres naves e tres ábsides.
Preto da igrexa, frente a parte sur da fachada vemos un edificio, construído a mediados do século XVIII, que sustituiu ó primitivo mosteiro e que máis tarde se convertiría en casa rectoral.
Durante o ano 1972 fixéronse unhas excavacións na leira que hai na parte sur da igrexa, baixo a dirección de D. Manuel Chamoso Lamas, nas que se atoparon restos de construccións e diversos materiais antigos, algúns deles atribuídos á época romana, e grande cantidade de enterramentos.
Na parte norte da igrexa está o campo cercado por un muro de pedra e presidido por un cruceiro, onde se celebran as festas patronais da parroquia. A rentes do muro sur deste campo pasaba o Camiño Real que se dirixía cara Muxía.
Más info


La iglesia de San Xiao de Moraime es un edificio románico del siglo XII, de planta basilical con tres naves y tres ábsides.
Cerca de la iglesia, frente a la parte sur de la fachada vemos un edificio, construido a mediados del siglo XVIII, que sustituyó al primitivo monasterio y que más tarde se convertiría en casa rectoral.

Durante el año 1972 se hicieron unas excavaciones en la pradera que hay en la parte sur de la iglesia, bajo la dirección de D. Manuel Chamoso Lamas, en las que se encontraron restos de construcciones y diversos materiales antiguos, algunos de ellos atribuidos a la época romana, y gran cantidad de enterramientos.

En la parte norte de la iglesia está el campo cercado por un muro de piedra y presidido por un crucero, donde se celebran las fiestas patronales de la parroquia. Al lado del muro sur de este campo pasaba el Camino Real que se dirigía hacia Muxía.
Más info


Ver mapa más grande

OUTONO EN VERDES 2 / OTOÑO EN VERDES 2No refuxio de Verdes, un pode volver cen veces, e sempre encontrara unha foto diferente que facer

En el refugio de Verdes, uno puede volver cien veces, y siempre encontrara una foto diferente que tomar

OUTONO EN VERDES

Chega o outono a Verdes, pero a diferenza do ano pasado, este ano ven seco e o río apenas baixa auga.Llega el otoño a Verdes, pero a diferencia del año pasado, este año viene seco y por el río apenas baja agua

Como chegar/ Como llegar

Ver mapa más grande