Contador de visitas

HORREO DE LIRA

O Horreo de Lira con 22 pares de pes e os seus 35m, é uns centimetros máis grande que o de Carnota. As revalidades entre as duas parroquias carnotanas, conseguiu que hoxe disfrutemos no mesmo concello de dous dos tres horreos máis grandes do mundo. Foi construido sobre o 1800, e demostra o poder que a Iglesia tiña por estas terras.

El horreo de Lira con 22 pares de pies y 35 m., es unos centimetros más grande que el de Carnota. La rivalidad entre las dos parroquias carnotanas, ha hecho que hoy disfrutemos en el mismo ayuntamiento de dos de los tres horreos más grandes del mundo. Fue construido sobre el 1800 y demuestra el poder que la iglesia tenía en estas tierras

No hay comentarios: