Contador de visitas

BATANS DO MOSQUETIN / BATANES DEL MOSQUETINO Conxunto etnografico dos Batans de Mosquetín (Vimianzo) esta formado por sete muiños e tres batans, nun bo estado de conservacion gracias as obras da Diputacion da Coruña, dos cales é dono. No seu interior todavia conserva as antigas maquinas de moer e de abatanar o lino. O lino abatanabase para darlle máis consistencia as telas do lino, agrupando mais os fio de lino. Chegar non é dificil, salindo de Baio dirección Fisterra, hai unha pequena recta, e case o final de esta recta a man dereita hai un cruce o cal levanos directamente ata os batans

El conjunto etnográfico de los Batanes de Mosquetín (Vimianzo) esta formado por siete molinos y tres batanes, en un bues estao de conservación gracias a las obras de la Diputacion de A Coruña, entidad dueña de este conjunto. En su interior todavía conserva las antiguas maquinas de moler y aabatanar el lino. El lino se abatanaba para darle más consistencia a las telas de lino, agrupando más los hilo de lino. Llegar no es dificil, saliendo de Baio dirección Fisterra, hay una pequeña recta, y casi al final de esta recta a mano derecha hay un cruce el cual nos lleva directamente a esta maravilla.

DOLMEN DE PEDRACUBERTA

Un dolmen é unha construcción megalítica consistente en varias lousas (menhires) fincadas na terra en posición vertical, e unha lousa de cuberta apoiada sobre elas en posicion horizontal. Son frecuentas nas terras do norte centro e sur de Europa. Atribueselle a funcion de sepulcro.
Na costa da Morte abundan estas construcions. O máis famoso é o dolmen de Dombate no concello de Cabana. Mais no concello de Vimianzo, é donde máis abundan, e teñen unha ruta chamada "ruta dos dolmens" perfectamente sinalizada, e que merece a pena ver, porque non so disfrutaremos coa visita aos dolmens, si non que descubriremos multitud de aldeiñas, e recunchos do interior da Costa da Morte
Un dolmen es una construcción megalítica consistente en varias losas (menhires) hincadas en la tierra en posición vertical, y una losa de cubierta apoyada sobre ellas en posición horizontal. Son muy frecuentes en las tierras del norte, centro y sur de Europa. Su función atribuída suele ser la de sepulcro.en A Costa da Morte abundas estas construciones. El más famoso es el dolmen de Dombate, en el ayuntamiento de Cabana. Pero es en el ayuntamiento de Vimianzo donde más abundas estas construciones, y tienen una ruta llamada "ruta dos dolmens" perfectamente señalizada, y que merece la pena descubrir, porque no solo disfrutaremos con la visita a los dolmenes, sino que tambie descubriremos multitud de aldeas y rincones del interio de A Costa da Morte.

LIRA

Dende o alto de Lira temos unha fantastica vista de toda a vila e da praia de Carnota. Si algunha vez visitades este rincon, non podedes deixar de visitar unha experiencia unica, "o turismo Mariñeiro" unha iniciativa da confraría de pescadores de Lira. (Más info)

Desde el alto de Lira, tenemos una fantástica vista de todo el lugar y la playa de Carnota. Si alguna vez visitais este rincón, no podeis dejar de visitar una experiencia única, "o túrismo mariñeiro", una iniciativa de la cofradía de pescadores de Lira.(más info)

O PINDO


O Pindo, vila situada aos pes do Monte Pindo, antigo Olimpo Celta, lugar cheo de lendas e donde se refuxiaron na posguerra moitos maquis. Unha das peculiaridades de esta vila, e quizas tamen unha das suas belezas son as casas situadas a rentes do mar, sobre as rochas
O pindo, villa situada a los pies del Monte Pindo, antiguo Olimpo Celta, lugar lleno de leyendas y donde se refugiaron en la posguerra muchos maquis. Una de las peculiaridades de esta villa, y quizas tambien uno de sus atractivos, son as casas situadas sobre las rocas al lado del mar

HORREO DE LIRA

O Horreo de Lira con 22 pares de pes e os seus 35m, é uns centimetros máis grande que o de Carnota. As revalidades entre as duas parroquias carnotanas, conseguiu que hoxe disfrutemos no mesmo concello de dous dos tres horreos máis grandes do mundo. Foi construido sobre o 1800, e demostra o poder que a Iglesia tiña por estas terras.

El horreo de Lira con 22 pares de pies y 35 m., es unos centimetros más grande que el de Carnota. La rivalidad entre las dos parroquias carnotanas, ha hecho que hoy disfrutemos en el mismo ayuntamiento de dos de los tres horreos más grandes del mundo. Fue construido sobre el 1800 y demuestra el poder que la iglesia tenía en estas tierras