Contador de visitas

SOLPORES DO FISTERRA IV

Solpor en Fisterra dende o faro C. Conta a lenda que aqui nestas augas, fica mergullada a antiga cidade de Duio que desapareceu baixo o mar, e sobre esto existen varias versions. Para algúns foi catástrofe natural en el S.I a.C.
Outros sinalan que existía aínda no século I cando trouxeron o corpo do apóstolo Santiago e que sería asolagada polo seu gobernador como castigo aos portadores do corpo. E outra versión sinala que a destruíu un incendio no século V, provocado polo rei suevo Rechila por seren os de Duio cristiáns e andaren destruíndo templos pagáns. Unha version mais fantasiosa, conta que estando os seus habitantes entregados as celebracions bacanais, os deuses castigaron os seus habitantes co seu asolagamento.

Anochecer en Fisterra desde el Faro C. Cuenta la leyenda que aquí en estas aguas, esta sumergida la antigua ciudad de Duio, que desaparecio bajo el mar, y sobre esto existen varias versiones. Para algunos fue catastrofe natural, en el s.I a.C.
Otros señalan que existía aun en el Siglo I cuando llego el cuerpo del apostol Santiago y que fue arrasada por su gobernador como castigo a los portadores del cuerpo. Otra version señala que fue destruida por un incendio en el siglo V, provocado pro el rei suevo Fechila, por los habitantes de Duio cristianos y andar destruyendo templos paganos. Una ultima versión más fantasiosa, cuenta que estando sus habitantes entregados a las celebraciones bacanales, los dioses castigaron a sus habitantes con su enterramiento bajo las aguas

No hay comentarios: